Privacy en cookies

Persoonsgegevens die wij verwerken

Webmasterstartpagina.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van een indirecte identificerende persoonsgegeven, namelijk het IP-adres van de bezoeker van deze website. Wij hebben niet de intentie om dit gegeven te verzamelen voor bezoekers van onze website die jonger zijn dan 16 jaar, behalve wanneer hier door ouder of voogd toestemming voor gegeven is. Echter is het voor ons niet mogelijk om te controleren of onze bezoeker jonger of ouder is dan 16 jaar. Ons advies aan ouders en voogden is dan ook om betrokken te zijn bij uw kinderen wanneer zij online activiteiten uitvoeren. Hebben wij volgens u overtuiging zonder uw toestemming toch het IP-adres verzameld van een minderjarige, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via deze link en zullen wij deze informatie verwijderen.

Doel en basis grondslag

Wij slaan uw IP-adres op wegens een gerechtvaardigd belang, zodat wij onze website goed kunnen laten functioneren. Deze website verwerkt uw IP-adres voor het volgende doeleinde:

-Wij slaan serverlogs op waar onder andere IP-adressen en foutmeldingen van onze website op weergegeven worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Deze website maakt gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming, dit wil zeggen dat het IP-adres van onze bezoeker automatisch door onze server wordt opgeslagen zonder dat hier een medewerker van deze website tussen zit. Wij gebruiken deze serverlogs om onze website te onderhouden en te laten functioneren. Dit doen wij onder andere om te voorkomen dat kwaadwillende onze website willen hacken. Door het IP-adres op te slaan kunnen wij voorkomen dat iemand met verkeerde doeleinde (bijvoorbeeld spamaanvallen) wilt inloggen op onze website en/of server. Dit voorkomen wij doordat wij iemand met hetzelfde IP-adres uitsluiten wanneer deze meerdere malen in een korte periode probeert in te loggen op onze server en/of website.

Daarnaast zijn in deze serverlogs, waar onder andere IP-adressen in opgeslagen worden ook foutmeldingen van onze website terug te vinden. Deze foutmeldingen staan in principe los van de IP-adressen, maar worden wel in dezelfde logs opgeslagen. Wij verwachten geen directe gevolgen voor onze bezoekers door de IP-adressen op te slaan. Het IP-adres mag dan wel identificeerbaar zijn aan een gebruiker, echter is daarvoor wel een gerechtelijk bevel nodig. Zonder gerechtelijk bevel is het alleen mogelijk de internet service provider als onder andere Ziggo en KPN te achterhalen en een geschatte locatie(stad). De reden om het IP-adres op te slaan is dan ook voor ons alleen met technische doeleinden, zodat onze website goed kan functioneren. Verder verwerken wij dit gegeven niet voor andere doeleinden.

Bewaartermijn en delen van persoonsgegevens aan derden

Deze website bewaart uw IP-adres niet langer dan nodig is om de website te laten functioneren, de bewaartermijn die wij hiervoor hanteren betreft 1 maand en gaat in vanaf het moment dat u deze website bezoekt of opnieuw bezoekt. Deze maand is ingesteld om foutmeldingen in onze serverlogs te kunnen opsporen en verhelpen.

Wij zullen uw IP-adres uitsluitend delen aan derden wanneer dit noodzakelijk is om aan de overeenkomst met u te voldoen of wanneer wij aan wettelijke verplichting dienen te voldoen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Deze website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken voor deze website.

Doorklikken naar andere websites

Via deze website is het mogelijk om door te klikken naar een website van een ander persoon/bedrijf of instelling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens of cookies van deze websites. Deze websites hebben hun eigen privacy verklaring en deze wijkt mogelijk af van onze verklaring, daarom raden wij u aan deze verklaringen goed door te nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elke bezoeker van onze website heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Mocht hier behoefte naar zijn dan kun u contact met ons opnemen via deze link. Wij zullen proberen om zo snel mogelijk te reageren, maar zullen dit altijd binnen 4 weken doen. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Deze website neemt de bescherming en beveiliging van het verwerken van uw IP-adres uiterst serieus. Wij nemen dan ook passende maatregelen om ongewenste wijzigingen, openbaarmakingen, onbevoegde toegang, verlies en misbruik te voorkomen. Mocht u de indruk hebben dat onze beveiliging onvoldoende is of heeft u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via deze link.

Wijzigingen

Wij beroepen ons op het recht om onze privacy verklaring op elk moment te kunnen wijzigen. Datum van deze privacy verklaring betreft 08-05-2018.

Comments are closed